Een overzicht van enkele belangrijke Vlaamse overheden en luchtvaartorganisaties die mee beslissen en van betekenis zijn voor de luchtvaart en in het bijzonder motorvliegen is hier zeker op zijn plaats. Zij bepalen mee het beleid van onze vliegclubs en de toekomst voor onze piloten.

 

Niet alle bevoegdheden m.b.t. luchtvaart liggen bij de gewesten en de gemeenschappen. Onze nationale of anders gezegd onze federale overheid heeft nog een belangrijk deel van deze bevoegdheden, denk maar aan het DGLV. Internationaal wordt Belgiƫ in de luchtvaart meestal vertegenwoordigd door de federale overheid en door de nationale luchtvaartorganisaties.

 

EASA is het adviesorgaan voor de Europese commissie voor alles wat betreft luchtvaart. EASA is de Europese tegenhanger van het meer bekende Amerikaanse FAA.

 

 

Vanzelfsprekend bestaan er verschillende Vlaamse en internationale luchtvaartorganisaties. In het kader van VVMV vzw beperken we ons hier tot deze organisaties die van belang zijn voor het motorvliegen.